Firma Biurokas  zajmująca się wyposażeniem banków i stanowisk kasjerskich w m.in. sprzęt typu testery banknotów wprowadziła do swojej oferty wyjątkowe urządzenie dostępne pod nazwą techniczną  EKSPERTYZER IR

Urządzenie to zostało stworzone  na podstawie  długoletnich badań i doświadczeń polskich inżynierów w badaniu autentyczności wartościowych dokumentów oraz banknotów.

EKSPERTYZER IR jest urządzeniem całkowicie bezpiecznym i prostym w obsłudze. Posiada następujące moduły: czujnik do kontroli zabezpieczeń w podczerwieni oraz podświetlaną lupę 10-krotnie powiększającą. Pozwala ono na szybką, pewną i bezpieczną  kontrolę zabezpieczeń najnowszej generacji. Umożliwia sprawdzenie każdego dokumentu publicznego. Urządzeniem tym możemy kontrolować następujące zabezpieczenia:

ekspertyzer

  • zabezpieczenie w podczerwieni
  • w druku (staloryt ,typografię, offset, irys, farbę zmienną optycznie),
  • specjalne (efekty kątowe, reliefy, hologramy, mikrodruki holograficzne)


Reklamy