Liczarka banknotów – urządzenie służące do liczenia ilości banknotów lub ich wartość. Może również sprawdzać autentyczność banknotu.

Zaletą liczarki jest oszczędność czasu. Urządzenie to zwiększyć również wydajność liczenia banknotów. Liczarki minimalizują błędy jakie może popełnić człowiek przy ręcznym liczeniu. Banknoty przeznaczone do liczenia umieszcza się w podajniku liczarki (przy typowych liczarkach osobistych – banknoty luzem, przy maszynach profesjonalnych – banknoty w paczkach po 100szt. związane opaską).

Niektóre liczarki mogą liczyć nie tylko banknoty, ale także kupony, czeki i innych dokumentów, spełniających wymagania liczarki co do rozmiarów liczonego dokumentu.

Każda liczarka charakteryzuje się daną prędkością liczenia tj. ilością banknotów, która może być przeliczona w minutę. Ilość banknotów, która jednorazowo może być przeliczona zależy od zasobnika wejściowego oraz od maksymalnej pojemności odbiornika. Z odbiornika ręcznie wyjmuje się banknoty, w celu kontynuowania przeliczania.

Wraz z postępem technologicznym coraz łatwiej jest wyprodukować doskonały falsyfikat. W związku z tym przy produkcji banknot jest zabezpieczany na kilka różnych sposobów. Każda maszyna posiada określony poziom wykrywania zabezpieczeń, który pozwala weryfikować autentyczność liczonych banknotów.

Liczarki banknotów można podzielić na liczarki do liczenia małych i średnich lub dużych ilości banknotów. Banknoty liczone w dużych ilościach mogą być liczone również w specjalnych liczarkach bez otwierania banderoli. Niektóre liczarki są wyposażone w interfejs umożliwiający bezpośrednie podłączenie ich do innych liczarek, komputera lub drukarki. Większość liczarek posiada interfejs do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza podającego ilość zliczonych banknotów.

Reklamy